Alles heeft zijn tijd!
(Prediker 3)


Zoals het staat geschreven
en onze God het leidt,
heeft alles hier op aarde
gewis zijn eigen tijd.
Het sterven en het wenen
heeft een bepaalde tijd,
totdat het door de jaren
van 's levens loop verglijdt.

Liefhebben en omhelzen
en spreken heeft zijn tijd.
Bewaren en verliezen
en scheuren heeft zijn tijd.
Zo lang mag treuren duren,
als God het heeft bepaald,
waarna intense vrede
in harten nederdaalt.

Laat deze troost je sterken:
Niets blijft zoals het is!
Na nachten van verzoeking
volgt weer een dag gewis
en eens na al die nachten
God jou een hemel geeft
van ongekende schoonheid.
Die tijd geen einde heeft!

Frits Deubel

home