Naar Zijn beeld!


Het is wonderbaarlijk
wat God Zoon eens deed
en ik weet wel zeker
dat je niemand weet,
die gebiedend woorden
tot de stormwind sprak,
die de zee liet zwijgen
en haar krachten brak.

Met een kind als voorbeeld,
sprak Hij:"Zó te zijn!"
Bij een schare maakte
Hij van water wijn.
Lammen liet Hij lopen,
blinden schonk Hij licht.
Hij ontsloot veel deuren
en deed and're dicht.

Naar Zijn beeld te leven
is een vrome wens,
om tot steun te dienen
voor een ieder mens.
Dan besef je werk'lijk
en 't is wonderschoon,
wat het is: iets lijken
op die Mens, Gods Zoon!

Frits Deubel

home