Een "kamertje"


Mijn moeder leerde mij
een "kamertje" te maken,
door met een liefdedaad
een naaste aan te raken.
Een bed, een zacht matras,
wat dekens om te warmen,
een "kamertje" in mij
voor al die vele armen.

Ze zei: "dat kamertje"
wil onze Heer in wonen,
mag je Hem elke dag
de kleine werkjes tonen:
een bed voor 'n moede ziel,
een zacht matras voor velen
en warme dekens om
met vreugde uit te delen!

Zo wilde moeder mij
reeds naastenliefde leren.
Een "kamertje" waarin
de Heiland kan verkeren,
want daar voelt Hij zich thuis,
daar is Hij steeds te vinden,
waar vreugde wordt bereid
aan al Zijn teer beminden!

Frits Deubel

home