Annemieke
(gedicht voor poŽzie-album)


Mijn Annemieke, zing maar blij
en laat het lied je hart omarmen
met klanken wonderbaar van toon,
waarmee je velen zult verwarmen.

Je bent een roos die rijk ontluikt,
je bloemkelk moet zich langzaam kleuren,
maar je staat recht en als God wil
zal er met jou veel schoons gebeuren.

En eenmaal, na je studietijd,
wanneer je groot en sterk zult wezen,
dan zul je kleurrijk en volgroeid
met 'n glimlach deze regels lezen.

Frits Deubel

home