Ik begrijp je!


Ik begrijp wel wat je wilt:
armen om je heengeslagen,
die je zo naar boven dragen,
waar de tijd welhaast verstilt.

God, die jou daar teder streelt
en met duizend lieve woorden,
klanken, trillend als akkoorden,
alle zorgen met je deelt.

Ik begrijp wel wat je denkt,
maar probeer eens rond te kijken
zo, dat je met liefdeblijken
and'ren van Gods liefde schenkt.

Is je hart van 't wenen koud,
weet dan: God wil jou bewaren
en je zult het dra ervaren,
dat Hij zielsveel van je houdt!

Frits Deubel

home