Witte werelden


Soms zie je witte werelden
met onbevangen wolken,
waarin, van elke nacht bevrijd,
de engelen vertolken
wat echte zielenrust vermag
en hoe je blij kunt leven
door alle wanden om je heen
iets van dat wit te geven.

Maar zo het gaat met werelden,
ze komen en verdwijnen
en vaak kan door een enk'le wolk
geen zonnelicht meer schijnen.
De witte werelden vergaan,
je tast nu in het duister
en alles is verdrietig grauw,
ontdaan van elke luister.

Maar, lieve kind, kijk eens omhoog
naar waar de wolken schuiven.
Daar, in de ruimte die er komt,
zie je weer eng' len wuiven.
Zo kunnen witte werelden
opnieuw hun rijkdom tonen
en zul je met dat godsgeschenk
toch weer gelukkig wonen!

Frits Deubel

home