Je zou...


Je zou hem nog eens kunnen bellen.
Hij was zo lang je zegenaar!
Of lijkt je dat te overdreven
en na zo'n lange tijd wat raar?
Je zou de kost'lijke momenten,
waarin je samen vreugde had,
nog voor één keertje kunnen noemen.
Zeg nu eens zelf, hoe vind je dat?

Je zou nog even kunnen schrijven
hem, die je dikwijls vrede bracht,
die elke keer als hij je sterkte
in zijn gebed ook jou gedacht.
Je hoorde vaak zijn troostwoord klinken
in dagen van je diepste leed.
Misschien wil je nog eenmaal zeggen
dat je dit nooit, neen, nooit vergeet!

Je zou nog eens je hart wijd open,
bewogen kunnen laten slaan
en ongeremd en ongedwongen
gewoon jezelf eens laten gaan.
Zo'n klein gesprek, zo'n brief brengt wond'ren
bij jou, maar ook bij d'ander aan.
Wellicht zal daardoor op de aarde
één tel de hemel opengaan!

Frits Deubel

home