Uw liefde


Meer dan Uw liefde vraag ik niet.
Geef mij dit schoon bezit:
liefde, die mij vertroosting biedt.
Mijn God, daarom ik bid.

Zelfs als het liefste mij verliet,
vreugde en vrede week,
meer dan Uw liefde wens ik niet.
Mijn God, daarom ik smeek.

Hoor toch mijn stil gebed, o Heer.
Als Gij mijn tranen ziet,
leg dan Uw liefde in mij neer.
Mijn God, meer vraag ik niet.

Frits Deubel

home