O, Herder!


O, Herder vol barmhartigheid,
die liefdevol Uw kudde leidt,
zie al Uw schapen, ver van huis
en breng ze één voor één weer thuis.
Geef, voor de nacht haar schaduw spreidt,
Uw hemelse geborgenheid.

Zo velen gaan hier dwalend rond,
die Gij weleer zo moeizaam vond.
Ach, roep hun naam als vroeger, Heer
en wijs ze dan Uw schuilplaats weer,
Uw onvolprezen lief'lijk thuis,
de warme stal, het vaderhuis.

Frits Deubel

home