Huiswerk


Er is meer voor nodig dan slechts vragen:
"Heer, mijn Heer, komt U vandaag misschien?"
Er is meer voor nodig alle dagen,
als je Jezus werkelijk wilt zien.
Als je spoedig met Hem wilt verrijzen
en je hart daar hunkerend naar vraagt,
dan zal alles er op moeten wijzen,
dat je hier de hemel in je draagt!

Er is meer voor nodig dan slechts hopen
dat je op Zijn dag mag binnengaan.
Je zult hier de tijd uit moeten kopen,
metterdaad in dienst van Jezus staan,
vreugdevol met je verkregen gaven,
liefde, vrede en barmhartigheid,
and'ren brengen in de veil'ge haven
van een hemelse geborgenheid.

Wil je voor het eindexamen slagen,
koop de tijd dan uit die God je gaf.
Blijf niet slechts om het diploma vragen,
maar maak elke dag je huiswerk af.
Neem je taak op in de kleine dingen
waarin Jezus eens is voorgegaan
en onthoud dan, alle zegeningen,
heb je aan de Heiland zélf gedaan!

Frits Deubel

home