U loven wij, Heer!


U loven wij, Heer, want groot is Uw werk.
Gij, God van weleer zijt heden nog sterk.
Gij leidt ons langs wegen waar afgronden zijn,
maar niets houdt ons tegen, noch rots, noch ravijn.

Uw woord is ons schild als Satan soms dreigt.
Wanneer Gij het wilt zijn hellemacht zwijgt.
Zo gaan wij vertrouwend, in eendracht tezaam,
Uw koninkrijk bouwend, Uw heerlijke naam.

Is alles volbracht, de strijd hier beslecht,
dan d'erfenis wacht die Gij hebt voorzegd.
De dag onzer kroning aan 't einde der strijd,
die rijke beloning ons nu reeds verblijdt!

Frits Deubel

home