God!


De mensen raken er
nooit over uitgesproken,
geleerden hebben er
het hoofd over gebroken:
Is God een Geest of slechts
iets uitgesproken kerk'lijks
en als Hij echt bestaat,
heeft dat dan wel iets werk'lijks?

Je hoort: De mens schiep God,
Hij is slechts een verzinsel!
Maar dat is absoluut
echt tegen mijn beginsel.
Er zijn er die Zijn kracht
reeds lang in twijfel trekken.
Zij zoeken Zijn geheim
om leven te verwekken.

Zo min als je de zee
met emmers leeg kunt halen,
kun je met het verstand
de grootheid Gods bepalen.
Probeer daarom maar nooit
Zijn almacht te verklaren,
maar in je eigen hart
Zijn liefde te ervaren!

Frits Deubel

home