Troost


Wie troostten wij vandaag
met kleine liefdeblijken?
Waar konden w'onze hand
voor een verzoening reiken?
Wat was het vriend'lijk woord
door jou en mij gesproken,
waardoor 't gedoofde vuur
opnieuw werd aangestoken?

Benutten wij nog wel
de kracht van ons geloven
en gaan we onbeschroomd
met anderen naar boven
op vleug'len des gebeds
en met een blij vertrouwen?
Dan zullen wij vandaag
op Jezus' liefde bouwen!

Die liefde is't waardoor
de woeste storm zal rusten
en het onstuimig sop
verstomt op stille kusten.
Daar, waar die kracht ons leidt,
kunnen zelfs bergen wijken
en gaan wij telkens meer
op onze Heiland lijken!

Frits Deubel

home