Positivisme


Er zijn van die mensen
met 'n kost'lijk vermogen:
ze houden hun Heiland,
hun Zender voor ogen.
Of ziekte hen pijnigt,
ze blijven geloven,
hun handen gevouwen,
hun ogen naar boven.

Het positivisme,
de drijfveer tot werken,
laat hen ondanks zorgen
het godsbeeld versterken.
De kerk en het jeugdwerk
zijn wellicht de krachten,
waardoor zij tot hiertoe
hun opdracht volbrachten.

Wij gunnen ze beiden,
zowel Fokeline
als Dick, dat ze krijgen
hetgeen ze verdienen.
Geschenken van boven:
gezondheid en zegen,
met Vader die voorgaat
op hemelse wegen!

Frits Deubel

home