Ongezienen


Je ziet ze vaak stilzwijgend gaan,
de wonderlijke ongezienen,
die door hun noeste naastenzorg
reeds hier een hemelstoel verdienen.
Hun leven is een altijd weer
de ander troosten en verzorgen
en onvermoeibaar gaan ze door,
soms werkend tot de vroege morgen.

Neem  nu gewoon eens onze "Jan".
Zijn naam is zeker niet bijzonder,
maar toch, de drager daarvan is
meer dan een uitgesproken wonder.
Hij, die de ruwe wind doorstond,
laat thuis de zwaarste stormen keren
en praat je over eng'lendienst,
dan kun je alles van hem leren.

"An" is de vrouw die bij hem past,
haar naam staat voor geduld in 't lijden,
een kwinkslag of een blijde lach
verbergt haar vaak ondraag'lijk lijden.
Ze zijn geslepen aan elkaar,
twee diamanten die de jaren,
waarin ze beiden zijn gevormd,
als meer dan waardevol ervaren.

Je ziet dat kampioenen vaak
met dure dingen zijn behangen,
maar deze twee hebben nog nooit
voor iets een ereprijs ontvangen.
Hun beider liefde voor elkaar
wordt met geen schone leus bewezen,
want liefde die zo innig is,
valt slechts uit ogen af te lezen.

Kijk, zulke schatten gun je meer
dan slechts een grote lintjesregen,
die wens je op hun verd're weg
de rijke glans van Vaders zegen.
Daar bid je met z'n allen voor:
"God, geef ze samen Uw nabijheid
en elke dag een bloemenpracht
van bonte levenskracht en blijheid!

Frits Deubel

home