Mijn God!


Mijn God, we weten dat Uw macht
veel dingen kan bewerken
en dat U ieder mens in nood
vertroosten wilt en sterken.
Toch knielen wij ook dikwijls neer
en smekend alle dagen,
roepen wij U ootmoedig aan
met niet te tellen vragen!

We komen er als mens niet uit
als lieven pijnen lijden.
U wilt toch niet dat enig kind
blijft worstelen en strijden?
God, U die zo almachtig bent,
leidt U dan de doktoren
en geef, dat naast hun kennis, zij
Uw wijsheid kunnen horen!

Ach, raak Marieke even aan
en geef hun ouders krachten.
Laat door één woordje, lieve God,
de pijnen iets verzachten.
Wij smeken het diep uit ons hart:
"Kom met Uw almacht nader!
U, die zo groot en lief'lijk bent
en onze God en Vader!"

Frits Deubel

home