De hemel


Veel mensen verdelen de hemel.
Je ziet ze heel druk aan de gang.
Ze weten precies wie er in komt,
die is te breed, die veel te lang.
Janet is al jaren godvruchtig,
die zit boven zeker vooraan,
maar Piet moet 'n ietsje verand'ren,
wil hij later in kunnen gaan.

Ze kunnen je haarfijn vertellen
wie afvalt of juist glansrijk slaagt,
waar een gebod goed is begrepen
of wat nog veel bijscholing vraagt.
Ze weten precies wie God aanneemt
en wie Hij gewoonweg niet kent.
De een krijgt beslist geen voldoende,
de ander Hij extra verwent.

Maar wat moet je nu als je leven
begon in een arm'lijke wijk,
wanneer je als kind hebt gekropen
door bergen van afval en slijk?
Ik denk dat nog menigeen opkijkt,
als God deze boven verwarmt
en fluistert:"Ik weet dat je vroeger,
Mijn lieveling, nooit bent omarmd!"

Frits Deubel

home