Thuis!


De laatste strijd wordt stil volbracht.
Het duurt misschien nog dagen,
voordat je aan Gods vaderhand
Zijn huis wordt ingedragen,
waar je door eng'len wordt begroet,
die jou een welkom heten
en waar je pijnen en je smart
voor altijd zijn vergeten.

De laatste strijd wordt stil volbracht.
Je kijkt eens naar beminden,
die je moet missen, maar je weet
dat je ze weer zult vinden.
Een groet, vaarwel, mijn lieve kind,
we moeten nu gaan scheiden,
maar wees gerust, er komt gewis
een eind aan al je strijden.

De laatste strijd wordt stil volbracht,
want God zal jou begroeten,
waar de getrouwen samen zijn
en jij ze zult ontmoeten.
Er zal niets meer te wensen zijn
en eeuwig zul je leven.
Je zult weldra van d'aard bevrijd
door eng'len zijn omgeven!

Frits Deubel

home