In Gods armen


Een mensje in wording,
zo teder en klein.
Een kindje dat eig'lijk
volkomen moest zijn.
Maar soms is de speling
van 't noodlot zo hard.
In plaats van geboorte
ontstaat er slechts smart.

Een mensje in wording,
in d'aanvang volmaakt,
maar plots is de groeikracht
of wat ook gestaakt.
Toch vindt het hierboven,
ondanks 't droevig lot,
een eeuwige schuilplaats:
de handpalm van God.

Een mensje in wording,
zo teder en zacht,
is naast zoveel tranen
naar huis toegebracht.
Daar vindt het een plaatsje,
want hier onvolgroeid,
zijn ziel in Gods tuinen
als hemelroos bloeit!

Frits Deubel

home