De eerste stap


De eerste stap naar Gods liefde,
een trede dichter bij Hem.
God zelf een deur voor je opent
en vriendelijk klinkt Zijn stem:
Ik doop je, Mijn kind, door handen
die Ik voor jou heb bereid,
zodat je van vele lasten
op deze dag wordt bevrijd.

't Is een moment in je leven
dat in je hart blijft bewaard.
Je mag reeds Gods kracht ervaren
als mensenkind op deez' aard.
Hij komt iets meer naar beneden,
biedend Zijn rijkdommen aan,
zodat je vrij en gelukkig
eerdaags als godskind kunt gaan.

Laat Hem besturen en waken
en jij je verwond'ren zult
over Zijn vrede en wijsheid
waarmee Hij jouw hart vervult.
Dan zul je erfgenaam heten,
een woord dat alles trotseert,
omdat je 't wezen mag dragen
van God die eeuwig regeert!

Frits Deubel

home