Gods wens


Weet je wat God wil?
Dat jij blij zult leven.
Hij wil jou weer kracht
en Zijn liefde geven.
Laat Hem daarom in,
dat Hij jou kan vormen
en bevrijden, kind,
uit je levensstormen.

Weet je wat God vraagt?
Om je last te leggen
in Zijn vaderhand,
zodat je kunt zeggen:
"God, neemt Gij mijn hart,
maak het tot Uw woning,
waar Gij heersen zult
als mijn Heer en Koning!"

Weet je wat God roept:
"Ik zal voor je strijden,
jij kunt stille zijn.
Ik zal je bevrijden!"
Als je zó Zijn stem
ruimte geeft vanbinnen,
kan Hij in jouw hart
weer opnieuw beginnen!

Frits Deubel

home