Vrees niet!


In die stille dagen
rond de kerstfeesttijd,
wordt veel leed gedragen,
vaak in eenzaamheid.

Maar gelijk de ster eens
boven Bethl'hem scheen,
leidt God weer de Zijnen
naar de kribbe heen.

En Hij troost Zijn kind'ren
die in 't duister staan:
Vrees niet, gij beminden,
Ik zal met je gaan!

Frits Deubel

home