Zijn aangezicht


Ik ben door God vergeten,
Hij kent mij vast niet meer!
Ze legde laatst bewogen
die boodschap bij mij neer
en ik wist niets te zeggen
bij zoveel naam'loos leed.
Hoe moet je duid'lijk maken
dat God haar niet vergeet?

Ze zegt, Hij is almachtig,
wanneer je and'ren hoort,
maar waarom worden er dan
nog tallozen vermoord?
Waarom beschermde Hij niet
mijn man en kind weleer?
Ik kan niet meer geloven
in zo'n hardvochtig Heer!

En als ik heel goed nadenk,
dan lijd ik met haar mee.
De golven rollen woedend
als in een woeste zee
van wanhoop en vertwijf'ling,
van onmacht en verdriet.
Waar is mijn God die blijkbaar
niet elk gevaar doorziet?

Ik weet ook echt geen antwoord
op die almachtigheid
en zie slechts een geplaagde,
die roept en huilt en lijdt.
En met mijn beide armen
vol smart omhoog gericht,
roep ik:"God, toon die ziel toch
Uw vriend'lijk aangezicht!"

Frits Deubel

home