Zo'n jongen!


Zo'n echte, Hollandse jongen,
een lach en een stralende blik
van ogen die vreugd'vol glinst'ren
met zoiets van: Kijk, hier ben ik!
Toch zijn er biddende handen
van mensen die vlak naast hem staan,
van ouders die dikwijls vragen:
"God, hoe zal het nu verder gaan?"

Geef hem in alles Uw zegen
en grijp met Uw handen hem beet,
zodat in zijn verd're leven
hij U als zijn Zegenaar weet.
Wellicht is hijzelf te jong, Heer,
om Uw kleed te grijpen als toen,
daarom willen wij als ouders
dat stille gebaar voor hem doen.

Zo'n echte, Hollandse jongen!
Maakt U daar een wondertje van,
zo'n jongen die met Uw zegen
eens al het onmoog'lijke kan?
Heer, 't is de innige bede
van ouders, vertrouwend en waar,
die weten: zelfs 't ondenkbare,
U krijgt het beslist voor elkaar!

Frits Deubel

home