God is nabij!


Ik wil het liefst stil met je lijden,
iets dragen van je groot verdriet.
Het is zo hard wat vaak het leven
aan zorgen en aan pijnen biedt.
Ik weet wel dat je kunt geloven,
dat God beslist geen fouten maakt
en in de zwaarste, bangste uren
als Vader veilig met je waakt!

Maar toch wil ik je laten voelen
dat, in mijn innigste gebed,
ik vanaf heden elke avond
jouw naam groot op mijn lijstje zet
en ik zal Vader vurig vragen
of Hij je door de stormen draagt,
in alle tijden die nog wachten,
met al Zijn vaderliefde schraagt.

Ik wil het liefst stil met je lijden.
Ik heb het niet voor niets verstaan:
Je zorg voor wat er nog zal komen
en hoe je wegen verder gaan.
Maar één ding moet je zeker weten:
God draagt je over elke zee
en in de zwaarste, hoogste golven
gaat Zijn ontferming met je mee!

Frits Deubel

home