God ter eer!


Een leven, gewijd aan de Heiland,
aan velen zo dicht om haar heen, 
een altijd weer dienen en zeeg'nen
bij lasten, bij angst en geween.
Een elke dag smekende vragen
of God haar Zijn liefde betoont,
of Hij met Zijn machtige wijsheid
haar kinderhart telkens bewoont.

Een leven, gewijd aan de Heiland,
zo Hij het ons voor heeft gedaan,
vermoeiden steeds rijkelijk troosten,
in 't strijden dicht naast ze gaan staan.
Groot is het geheim van haar zending
en niets is haar daarvoor te veel.
Zo schenkt zij aan hen die't behoeven
een liefderijk, kostelijk deel.

Een leven, gewijd aan haar Heiland!
Wat kan er dan heerlijker zijn?
Een helper van Hem, haar Verlosser,
een trooster bij zorgen en pijn.
Zo gaat zij bewust door het leven,
haar ogen slechts opwaarts gericht
en zo toont haar vriendelijk wezen
de kracht van het hemelse licht!

Frits Deubel

home