God helpt!


Hoe kun je nu nog zingen,
als zoveel smart je hart belaagt?
Wat is er nog te danken,
als je slechts wanhoop met je draagt?
Je loopt vermoeid en struik'lend
en zonder uitzicht doelloos voort.
Zou God je nog wel horen,
wanneer verdriet je haast doorboort?

 Hoe kun je nu nog zingen
en prijzen God die 't al bestiert,
als woeste winden zieden,
de stormwind langs je ramen giert?
Is er nog iets te roemen,
wanneer het noodlot je zo tart
en kun je nog wel bidden
met zoveel ongevraagde smart?

Ach, lieve kind, probeer maar
in al je zorgen stil te zijn,
God kent en ziet je vragen
en Hij verzacht de diepste
pijn.
Al ga je nu door dalen,
Hij richt je moede ziel weer op
en leidt je wonderbaarlijk
uiteind'lijk toch weer naar de top!

Frits Deubel

home