Een vraag


En als er dan een God is?
Die zin hoor'k duizend maal.
Hij wordt wellicht gesproken
in bijna elke taal.
Hoe kan het toch gebeuren
dat zoveel angst en pijn
ondanks Gods grote almacht
er toch nog altijd zijn?

Als er geen mens meer schreide,
geen stervensnood bestond,
wanneer je rondom vreugde
en altijd blijdschap vond,
als ieder die geloofde,
door 't bidden plots genas,
wat zou dat heerlijk wezen,
als't zo op aarde was.

Maar weet toch, na het duister
een nieuwe morgen gloort,
zoals weer eb na vloed komt,
de stilte na het woord.
Door elke tegenstelling
een evenwicht ontstaat
en al wat lijkt gestorven
God weer ontwaken laat!

Frits Deubel

home