Wachten


Wachten is werken
voor Jezus die komt.
Wachten is niet dat
je arbeid verstomt,
niet dat je uitroept:
Ik zie nog steeds niets!
en God je toeroept:
Kind, doe toch eens iets!

Wachten is leven
voor Hem die jou zendt,
tonen aan and'ren
dat Jezus hen kent,
niet ongeduldig
te roepen: 'k word moe!
maar meer Gods liefde
naar anderen toe.

Wachten is stil zijn
met 'n feest in je hart,
liefdevol troosten
in lijden en smart.
Als je een ziel vindt,
zegt Jezus tevreÍ:
Zo werk je echt aan
Mijn wederkomst mee!

Frits Deubel

home