Carmen


Zeven maanden vol verwachting
elke dag verblijd geleefd.
't Is een kostelijk vooruitzicht
dat God je gegeven heeft,
't is een tijdsdeel van verlangen
naar een schat die komen gaat
en je als een rijke voorproef
maandenlang genieten laat.

En dan wordt het eensklaps anders,
alles om je heen vergaat.
't Lijkt ineens of Gods bescherming
en Zijn liefde je verlaat.
Hoe verwerk je zoveel smart'lijks,
wat je hart als nooit bezeert.
Kun je samen nog beamen
dat Gods sterke arm regeert?

Ach, vertrouw maar op Zijn liefde.
Hij heeft zich nog nooit vergist.
Het is louter wijsheid wat Hij
voor Zijn kinderen beslist.
Hij slechts kent de goede wegen,
wijst je op het juiste pad
en Hij buigt zich vol ontferming
over jullie lieve schat!

Frits Deubel

home