Gods vriend'lijkheid


We hadden het alles zo anders,
zo schoner en rijker gedacht.
Er lag zoveel moois in 't vooruitzicht,
een toekomst vol luister en pracht.
Maar zo het vaak gaat in het leven,
het komt niet zoals je het wilt.
Je ziet dat de lucht plots verduistert,
je wereld van vreugde verstilt.

En toch is er Één die je bijstaat,
die kent al je schrijnend verdriet
en zelfs in de nacht van je lijden
je tranen daar één voor één ziet.
Hij schraagt je, Hij draagt je vol liefde
en weent in je eenzaamheid mee,
als woedende baren je dreigen
in 'n kokende, ziedende zee.

In 't huis dat je nu gaat betreden
is Hij met Zijn eng'len nabij
en maakt je, hoe vreemd het zal klinken,
met goedheid en zegen weer blij.
Hij zal je de kracht doen hervinden
het pad dat nu voorligt te gaan
en reikt met onzichtbare handen
Zijn vrede en vriend'lijkheid aan!

Frits Deubel

home