Een korenveld


Als ik de zachte wind
door 't korenveld hoor suizen
en op dat ritmisch lied
de halmen blijde ruizen,
als zij zich fier en sterk
in ranke rijen buigen,
is het of zij aan God
met vreugd hun dank betuigen.

Gewis dat in de ziel,
ondanks de vele stormen
van tegenspoed en smart,
zich ook zo'n veld moet vormen
met aren die gevuld
stil naar het zonlicht neigen
en in die blijde gloed
hun gouden glans verkrijgen.

 Zo wil God diep in ons
een korenveld volmaken,
waar dankzij zon en wind
beginselen ontwaken,
die buigend in de nacht
van een vaak moeizaam leven
en rijpend in de zon
de schoonste vruchten geven.

Frits Deubel

home