Een leven


Een leven door de nacht versluierd,
zoals je soms een akker ziet,
die door de winden is geteisterd
en een verlaten aanblik biedt,
vernield, geslagen door de stormen
van bitt're kou en tegenspoed.
Mijn God, wat moet je zeggen als je
zo'n deernis op je weg ontmoet?

En toch, je ziet dat milde regen
verkrampte vreugde weer verfrist,
  alsof de golf die haar belaagde
zich heel diep schamend heeft vergist.
Er wordt iets groots, unieks geboren
van innerlijke kracht en rust
en zij, die eig'lijk scheen verloren,
wordt zich van nieuw geluk bewust.

Hier werkt God zelf die onophoud'lijk
in stilte zegeningen zoekt.
Ik voel en lees het ied're regel
dat Hij een overwinning boekt.
Het leven zal zich gaan ontplooien.
Er wordt een blij begin gemaakt,
omdat jouw ziel toch elke morgen
opnieuw door God wordt aangeraakt!

Frits Deubel

home