God ziet jou!


Het kan zo angstig duister worden.
De dag lijkt wel één lange nacht,
waarin je bang en tevergeefs vaak
op 'n teken uit de hemel wacht.
Werd maar die doffe, grijze sluier
van droevenissen opgetild
en zag je het ontwakend zonlicht
waarin je pijn weer werd gestild.

Ach, lieve kind, God slaat je gade
en ziet zelfs je opstandigheid.
Hij is jouw wonderbare Vader,
vertroost je in de levensstrijd.
Wanneer je roept en bidt en worstelt
huilt Hij in stilte met je mee
en draagt je veilig in Zijn armen
over de woeste levenszee.

Blijf maar gerust en stil bij alles.
God steunt je in je trieste strijd
en baant de wegen waarop Hij je
getroost en veilig verder leidt.
Vertrouw maar op Zijn vaderliefde.
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen
en leidt je, als de wereld wankelt,
mijn kind, door alle stormen heen!

Frits Deubel

home