Ik wil zo graag...


Ik wil zo graag voor iedereen
een echte trooster zijn,
een vriend die and'ren warmte geeft
bij zoveel nood en pijn.
Ik wil een steun, een toevlucht zijn
met mijn betrokkenheid,
een mens die naast zijn naasten staat,
temidden van de strijd.

Ik wil zo graag bij iedereen
de kracht zijn die ontbreekt,
de vlam in diepe duisternis,
die weer het vuur ontsteekt,
bewogen naar de ander toe
vol medelijden zijn,
een helper die vermoeiden draagt
bij zoveel nood en pijn.

Ik wil zo graag aan iedereen
een wonder laten zien,
door een eenvoudig, vriend'lijk woord,
een stil gebed misschien.
Zo wordt mijn naastenplicht een vreugd,
het hemelschoon refrein
van 'n lied waarmee ik troosten wil
bij zoveel nood en pijn!

Frits Deubel

home