Een feestdag


Voor de eerste keer in 't leven
met mijn Heer aan tafel gaan,
waar Hij brood en wijn zal delen,
als ik recht voor Hem mag staan,
kijken in Zijn lieve ogen,
in Zijn vriendelijk gelaat
en dan zeggen:"Heer, Uw liefde
alles toch te boven gaat!"

Voor de eerste keer in 't leven
deelgenoot van 't dierbaar bloed,
dat Hij eenmaal heeft vergoten
en ook nu nog wond'ren doet,
eten van het brood des levens,
want Hij bood Zijn lichaam aan.
Daarom mag ik deze feestdag
aan de dis des Heren gaan.

Voor de eerste keer in 't leven.
Heer, dat ik dit nooit vergeet
en ik telkens in mijn leven
nog van deze viering weet,
van deez' morgen waar ik blijde
hemelpoorten open zag.
Ook al ben ik eens volwassen,
dat ik daaraan denken mag!

Frits Deubel

home