Gods Zoon


Opdat een elk 't zou weten
hoe ver Zijn liefde gaat,
 vervulde onze Schepper
een wonderbare daad.
Hij zond Zijn Zoon op aarde,
Zijn enig dierbaar Kind
en liet zo duid'lijk blijken
hoe zeer Hij ons bemint.

Hij sprak:"Ga naar de aarde,
waar't duister is en nacht
en men reeds eeuwen hunk'rend
op de Verlosser wacht.
Zeg hun dat Ik ze liefheb
en toon dat metterdaad,
opdat voor heel het mensdom
de hemel opengaat!"

Zo is de Heer gekomen,
heeft Hij Zijn taak volvoerd,
die menigeen op aarde
ten diepste heeft geroerd.
Zo blijft Hij thans nog werken
in heerlijkheid en pracht,
totdat Hij weer zal komen,
als alles is volbracht!

Frits Deubel

home