Een woning


Je moet niet bang zijn om te sterven.
Het einde is slechts het begin.
Wanneer het afscheid hier zal komen,
dan ga je daar een wereld in,
waar God je met gespreide armen
in 't hemels glanslicht welkom heet
en er een einde is gekomen
aan nachten van verdriet en leed.

 Je moet niet bang zijn om te sterven.
Er wacht een land waar liefde wenkt
en God de utgeputte strijder
de vreugde van bevrijding schenkt.
Hij zal je in Zijn armen warmen
en niets herinnert je dan meer
aan al je angsten voor de toekomst.
Je bent geborgen bij de Heer!

Je moet niet bang zijn om te sterven.
De eng'len halen jou, mijn kind
en zullen je op vleug'len dragen
naar waar je eeuwig vrede vindt
Wees dus maar stil in al je stormen.
Er wacht een thuis door Hem bereid,
die jou daar hart'lijk zal ontvangen
en in Zijn woning binnenleidt!

Frits Deubel

home