Stormen


Als 'n radeloos schip op de golven,
zo voelt hij zich elke dag weer.
De gierende wind van verdriet gaat
met heftige vlagen te keer.
Waar is er nog redding te vinden,
nu 't roer straks in stukken zal slaan,
de zeilen het eerdaags begeven
en 't vaartuig ten onder zal gaan?

Zijn zoon is niet meer te bereiken.
Hijzelf is een ingestort man
en zoekend naar 'n God die hem beetgrijpt,
naar 'n kracht die hem uitredden kan.
En God kijkt met zorg naar beneden,
omdat Hij hem teder bemint.
Hij zorgt dat de moordende golfslag
Zijn hulpeloos kind niet verslindt.

Dan neemt Hij het schip zelf in handen.
De Meester van stormen en wind
gebiedt dat de golven verstillen.
De reis naar de haven begint.
Ach kind, weet dat Hij je zal redden,
Hij zal wel aan 't roer blijven staan.
Dus leg maar je lot in Zijn handen.
God laat je beslist niet vergaan!

Frits Deubel

home