Vragen


Als er op alle vragen
een afdoend antwoord kwam
en God in zoveel zorgen
mij eens terzijde nam
of als Hij met een briefje
mij een verklaring zond,
wellicht dat ik dan nog niet
wat Hij mij schreef verstond.

Ik moet vaak dingen dragen,
die ik niet kan verstaan
en eig'lijk rest niets anders
dan stil mijn weg te gaan,
vertrouwend dat Gods goedheid
mij altijd veilig leidt,
dat Hij, al is het duister,
toch aan mijn zijde strijdt.

Als ik eens boven aankom,
dan denk ik dat Hij zegt,
waarom nu juist dat kruishout
voor mij was weggelegd
of wellicht heeft Zijn liefde
mij daar intens verrijkt
en ben ik zo gelukkig
dat niets te vragen blijkt.

Frits Deubel

home