Onze predikant


Hij vertegenwoordigt hier
in een glansrol, niet te leren,
geest'lijke bewogenheid
met de wonderen des Heren.
't Is niet slechts spontaniteit,
maar door het geloof gedreven
heerlijke bezieling om
Gods geheimen door te geven.

't Is een mens als jij en ik,
maar in 't pastoraat een sterke
en ontroerend is de kracht
van zijn liefdevolle werken.
Hij kijkt verder dan het woord,
zoals meer bij hemelingen
en met jong'ren om zich heen
hoor je hem zijn God bezingen.

Dominee, u zij de dank!
O, u wijst beslist naar boven.
Maar u maakt het tot een feest,
't machtig, kinderlijk geloven.
Ga zó met uw opdracht door,
die u eenmaal hebt gekregen,
dan blijft uw doordachte preek
'n overlopend vat vol zegen!

Frits Deubel

home