Een voorganger


Hij laat zijn hart vaak spreken,
waarbij hij zelf dan zwijgt.
Hij troost met heel zijn wezen,
wanneer de nood hoog stijgt.
Hij helpt de last te dragen
en, zo een herder doet,
geleidt hij al zijn schapen,
zo liefdevol en goed.

Kijk maar eens in zijn ogen.
Daar vind je veel geduld
en louter mededogen,
als hij zijn taak vervult.
Hij oordeelt niet, doch zegent,
hij spreekt geen hard verwijt.
Uit alles kun je merken
dat Jezus hem geleidt.

Hij is de vriend van allen,
omarmt het hulp'loos kind
en wordt als zielenherder
door iedereen bemint.
Zo gaat hij stil zijn wegen,
vertrouwend, blij van zin
en leidt zo groten, kleinen
reeds hier de hemel in!

Frits Deubel

home