Een gezicht


Geef Gods liefde een gezicht!
Blijf niet theoretiseren.
Laat de warmte van je hart
met een gouden gloed regeren.
Zorg, dat velen die verdwaald,
door een bitt're kou bevangen,
iets van Vaders vriend'lijkheid
door jouw liefdedaad ontvangen.

Geef Gods liefde een gezicht.
Velen hunk'ren naar het leven,
dat God eenmaal door Zijn Zoon
jou zo rijk'lijk heeft gegeven.
Kom, ontsteek een heilig vuur,
zodat lauwheid moet verdwijnen
en het beeld van Gods gelaat
door jouw arbeid zal verschijnen.

Geef Gods liefde een gezicht.
Er zijn zoveel bange vragen
en jij kunt al zegenend
Vaders wond'ren verder dragen.
Jij bent eens door Hem gezocht,
tot een troost te zijn voor velen,
met een woord, een groots gebaar
Zijn geheimen uit te delen!

Frits Deubel

home