Een ragfijne sluier


We mogen de ragfijne sluier
voor even naar boven toe schuiven
en samen met vreugdvolle handen
naar duizenden naamlozen wuiven,
die wachten op heil en ontferming,
op 't wonder van hemelse blijheid,
die uitzien naar 't uur van verlossing,
verlangend naar eeuwige vrijheid.

We mogen de ragfijne sluier
door onze verstilde gedachten
reeds even naar boven toe tillen
waar talrijke hulplozen wachten,
totdat zij de poort van genade
vol lichtende luister zien wijken,
het land van bevrijding betreden,
vanuit de verscheidene rijken.

Wij mogen de ragfijne sluier
voor even naar boven toe trekken
en zien hoeveel zuchtenden roepen,
hun hulploze armen zich strekken.
Zij wachten tot onze gebeden
de weg naar de vrijstad verlichten.
Laat ons dan, wat heden te doen staat
met innig erbarmen verrichten.

Nog even en heerlijk voltrekt zich
het feest van genade en vrede
en als wij gereed staan als helpers,
dan vieren wij 't vreugdevol mede.
Dan zal door de hemel weerklinken
het lied van verlosten des Heren,
een lofzang van ons en d'ontslaap'nen
om God, onze Vader te eren!

Frits Deubel

home