De vrucht


Soms wordt er aan de boom geschud,
je ziet de vruchten trillen.
De winden razen onbeheerst
en trots je't niet zou willen
beweeg je met die stormen mee,
ruw heen en weer geslagen.
Toch heeft de Schepper je bestemd
om rijpe vrucht te dragen.

Je bent door Gods natuur gevormd,
Zijn adem deed je groeien.
Je bent bestemd om in Zijn tuin
in volle pracht te bloeien
en als de storm zijn strijd begint,
laat je dan maar bewegen,
zodat je stil gelouterd wordt
door zon en wind en regen.

Er komt een morgen dat verdwijnt
wat zonlicht droevig kluistert,
als 't nieuwgeboren lentelied
zacht door de bomen fluistert.
Blijf dus maar aan de levensboom,
laat niets je daarvan scheiden.
De levensstormen gaan voorbij.
Er komen and're tijden!

Frits Deubel

home