Raadsels


Soms is het leven vol raadsels.
Het gaat niet zoals je het dacht.
De dag is kil en verduisterd,
je had het zo anders verwacht.
Vertwijfeld kijk je naar boven,
maar d'oplossing vind je daar niet
en samen draag je elkander
door dalen van zorg en verdriet.

Je streelt, je kust eens je kindje.
Het is om te zien zo volmaakt
en telkens als je het vasthoudt,
je hart door angst wordt geraakt.
Mijn God, 't is niet te begrijpen,
hoe moet je dit raadsel verstaan?
Wat zal de toekomst ons brengen,
hoe zullen de wegen straks gaan?

Ik denk, dat God alles waarneemt,
Zijn ogen, gevuld met verdriet
en wat Hij werk'lijk zal voelen,
dat is wat geen sterveling ziet.
Hij weet wel een plekje hierboven,
waar niets meer herinnert aan pijn
en 't kindje, veilig geborgen,
voor eeuwig gelukkig kan zijn!

Frits Deubel

home