Verkorting


We vragen al jaren
verkorting der tijd,
of God ons wat eerder
naar boven toe leidt,
dan wat Hij oorspronk'lijk
voor ons had bedacht.
Maar menigeen nu al
oneindig lang wacht.

En toch is er iets dat
de jaren versnelt.
Wellicht heeft nog niemand
dat verder verteld.
't Is eig'lijk heel simpel,

hoe 't uur zich verkort.
Het zich, als je hart zich
op "zegenen" stort.

Met handen die werken
in dienst van je God,
kom jij elke week weer
zelfs dagen te kort.
Zo snellen de tijden
en voordat je't weet,
heeft Jezus de Zijnen
ineens overkleed!

Frits Deubel

home