Zijn offerdood!


Soms brandt een groot verdriet in mij.
Een pijn, niet te beschrijven,
wil mij in 'n diepe lijdensnacht
tot angst en wanhoop drijven.
Maar dan komt er een stem in mij,
die zegt:"Ik zal je leiden,
je van jouw nameloos verdriet
en zelfverwijt bevrijden!"

Hij, Jezus, kent mij zo ik ben.
Ik heb intens gebeden,
geheel mijn hart naar Hem gericht,
mijn diepe schuld beleden.
Ik heb mijn zorg bij Hem gebracht,
geworsteld, dagen, nachten.
Toen kwam die wonderbare stem:
"Jij kunt Mijn heil verwachten!"

Eens zal ik door Gods vriend'lijkheid,
Zijn grenzeloos erbarmen,
mijn lieve kinderen weer zien,
in heerlijkheid omarmen.
Het is door Jezus' offerdood
dat ik bevrijd kan leven,
met vreugde door het leven gaan,
mijn hoofd hoog opgeheven!

Frits Deubel

home