Belijdenis


Zelfstandig je geloof beleven
en op je eigen benen staan!
Mijn lieve kind, ik vraag je even:
durf je dat na vandaag wel aan?
Wil je echt deze dag beslissen
of je de weg met God blijft gaan,
om nooit Zijn vaderhart te missen,
dat liefdevol voor jou zal slaan?

Je hoeft je nooit alleen te weten,
zelfs geen moment, geen enk'le schreÍ,
want jij mag Gods beminde heten
en Hij gaat altijd met je mee.
Zijn liefd' en zegen je omringen
als een kordon dat jou bewaart,
waardoor je in de kleinste dingen
Zijn rijke vaderhulp ervaart.

Zelfstandig je geloof beleven
en zeggen:"Heer, U volg ik trouw,
U wil ik al mijn liefde geven,
U bent de rots waarop ik bouw!"
Wanneer je zo vol zelfvertrouwen
aan God geheel je leven wijdt,
dan mag je elke dag aanschouwen
Zijn grootheid en Zijn vriend'lijkheid!

Frits Deubel

home