Verrijzenis


Een feestdag na een nacht van lijden!
Wat spreekt dat machtige verhaal
voor ons een duidelijke taal
van overwinning na het strijden.

Het opgelegde kruishout dragen,
ging aan verrijzenis vooraf
en Die ons dit als voorbeeld gaf,
verdroeg Zijn smarten zonder klagen.

Wij zien Hem weer onschuldig sterven.
Een Lam ter slachting wordt geleid,
om na een smartelijke strijd
Zijn hemelwoning te berven.

Wat heeft dit wonder ons te zeggen?
Hij, die het duister overwon
en daardoor blij verrijzen kon,
wil in ons hart de boodschap leggen:

Zal pijn en lijden je omgeven,
Ik ben jou daarin voorgegaan,
waardoor je eenmaal op kunt staan.
Ik leef, Mijn kind en jij zlt leven!

Frits Deubel

home